Xəstəliklər dünyadakı imtahandır

Xəstəliklər möminlərin Allah`a olan sevgi və sədaqətlərini göstərmək üçün çox gözəl bir vasitədir. Allah`a iman gətirən, Onun yaratdığı qədərə təslim olan möminlər bütün xəstəlikləri də, şəfanı ancaq Allah`ın yaratdığını bilir, Ondan gələn hər şeyə qəlbən razı olurlar. Allah`ın izni ilə,xəstəlikləri əcir qazanmaq üçün vasitəyə çevirirlər.

Xəstəliklər insana acizliyini xatırladır. Mükəmməl müdafiə sisteminə malik olan insan vücudugözlə görünməyən, çox kiçik bir virusdan və ya mikrobdan belə ciddi şəkildə təsirlənir. Fikir versək əgər, burada fövqəltəbii hadisəni dərhal sezərik. Çünki Allah insan bədənini qüsursuz şəkildə yaratmışdır. Xüsusilə, insanın müdafiə sistemi düşmənlərinə qarşı güclü "ordunu" xatırladır. Buna baxmayaraq, tez-tez xəstələnirik. Əlbəttə, bədənimizə bu qüsursuz sistemləri yerləşdirən Allah diləsəydi heç vaxt xəstələnməzdik. Viruslar, mikroblar, bakteriayalar vücudumuza təsir etməzdi və ya bu kiçik "düşmənləri" heç yaratmazdı. Halbuki, hər birimiz çox sadə səbəblərdən ciddi xəstəliklərə düçar ola bilərik. Məsələn, dəridəki kiçik bir yaradan bədənimizə daxil olan virus qısa müddətdə bütün vücudumuza yayıla bilər. Təbabətdə texnologiya yüksək səviyyədə inkişaf etsə də, adi qrip virusu belə asanlıqla bədənimizə zərər verə bilir.

Bu sadaladıqlarımız uzaq təhlükə deyil, hər an hər kəsin başına gələ bilər. Bunu adi vəziyyət adlandırıb düşünmədən keçmək böyük qəflətdir.Bütün acizliklərimiz kimi xəstəlikləri də Rəbbimiz hikmətlə yaradır. Bu hikmətlərdən biri təkəbbürlü insanınöz gücsüzlüyünə və acizliyinə şahid olmasıdır. Eyni zamanda əskikliklərimizi, qüsurlarımızı və dünyanın əsl üzünü gördüyümüz vaxtlardan biri də məhz xəstələndiyimiz dövrdür.

Xəstəliklər müsəlmanların cənnəti arzulamaları, Allah`ın rəhmətini, sağlamlıq kimi gözəl nemətini düşünüb şükür etmələri, acizliklərini dərk edərək Ona boyun əymələri üçün xüsusi yaradılmış imtahandır.

Məsələn, əksər insan hər gün səhər yataqdan qalxdıqda asanlıqla yeriyə bilməyin nə qədər böyük nemət olduğunu düşünmür. Halbuki, ayaqlarından birində kiçik bir zədə olsa bu, insanın həyatına birbaşa təsir edən problemə çevrilə bilər. Ağrıyan və üstünə basa bilmədiyimiz ayaq gün ərzində bəlkə də minlərlə dəfə rahat atdığmız addımların nə qədər böyük nemət olduğunu anlamağımıza səbəb olur.

Müsəlman bütün nemətlərin, o cümlədən xəstəliklərin Allah`a yaxınlaşmaq üçün vasitəolduğunu bilir. Allah`ın ona sağlamlıq bəxş etməklə nə qədər böyük nemət lütf etdiyinixatırlayır və Allah`a şükür edir. Xəstəliyi verənin də, alanın Allah olduğunu bilib şifanı yalnız Ondan umur. Canı ağrıdığı hər an Allah`ı xatırlayaraq qəlbini Allah`la birgə tutur. Quranda hz. İbrahimin (ə.s) xəstəliklərlə bağlı zikri belə bildirilir:

"O Rəbb ki, xəstələndiyim zaman mənə şəfa verir" (Şuəra, 80)

Xəstəliklərin ardındakı hikmətlər

Xəstəlik insana acizliyini və Allah`a sonsuz möhtac olduğunu xatırladır. Mikroskopik bir virusunvücudunu zəiflətməsinə mane ola bilməyən insan həmin an acizliyini və Allah`a nə qədər möhtac olduğunu daha yaxşı qavrayır.

Xəstəliklə yanaşı sağlamlığın da Allah`ın lütfü və neməti olduğunu daha yaxşı başa düşür. Uzun müddət xəstələnməyən və təbii olaraq, hər hansı nasazlıq və ya ağrı hiss etməyən insan bu vəziyyətə öyrəşir. Ancaq ani bir xəstəliklə üzləşəndə sağlamlığın Allah`ın böyük neməti olduğunu dərk edir.

İnsan ciddi xəstəliyə mübtəla olduqda dünyanın müvəqqəti yurd olduğunu, ölümü və axirəti daha çox düşünməyə başlayır. Bəzi insanlar ciddi xəstəliklə üzləşdikdə və ya bədən üzvlərindən birini itirdikdə bunu böyük bəla kimi qəbul edirlər. Halbuki, bu insanın xəstəliyi dərd, bəladeyil, axirətini qazanması və Allah`a səmimi qəlbdən yönəlməsi üçün bir səbəb ola bilər. Xəstəliklə birlikdə insanın Allah`a duası və yaxınlığı artır. Ciddi bir xəstəliyin bədənə təsiri artdıqca insan düşünməkdən ciddi cəhdlə qaçdığı ölüm haqqında düşünməyə başlayır və bütün səmimiyyəti ilə Allah`a dua edərək sağlamlıq diləyir.

Allah`a tam təslim olmamış, Ona səmimi yönəlməmiş insan xəstəliyivasitəsilə ilə bu gözəl xüsusiyyətlərə yiyələnə və müvəqqəti dünya həyatındakı qısa müddətli sıxıntılarının qarşılığında sonsuz cənnət nemətlərinə qovuşmağa ümid bəsləyə bilər.

Allah diləsə insan heç vaxt xəstələnməz, ağrı hiss etməz və əziyyət çəkməz. Ancaq insanın bu çətinliklərlə üzləşməsihəm dünyanın müvəqqəti, həm də Allah`ın sonsuz gücünü dərk etməsi baxımından böyük hikməti vardır.

Unutmamamlıyıq ki, bu həqiqəti dərindən qavramaq və belə vəziyyətlə qarşılaşdıqda gözəl əxlaq nümayiş etdirmək çox vacibdir.

Xəstəliklər insanadünyaya bağlanmağın mənasız olduğunu düşündürür. Sahib olduğu nemətlərin əslində onu sınamq üçün Allah`ın bəxş etdiyini dərk edir. Öz bədənində gəzən kiçik bir mikroba gücü çatmayan, kiçik bir mikrobla həyatı təhlükə altında qalan insan hər şeyi yaradan Rəbbimizin qarşısında öz acizliyini görür və onu yaradan və bütün təhlükələrdən qoruyanın yalnız Allah olduğunu dərindən qavrayır. İnsan nə qədər təkəbbürlü olsa da, Allah`ın diləməsi istisna olmaqla, özü üçün heç bir xeyir əldə etməyə və ya özünü hər hansı təhlükədən qorumağa qadir deyil. Allah diləsə xəstəlik verər, insan bədənində acizliyini daha da artıran əksikliklər yaradar.

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, dünya Allah`ın yaratdığı imtahan yurdudur. Hər bir insan Rəbbimizin rizasını qazanmaq üçün yaxşı əməllər etməklə məsuldur və məhz bununla sınanır. İmtahanın sonunda Allah`ın əmr və qadağalarına könüldən boyun əyənlər, gözəl əxlaqla yaşayanlar əbədi cənnətlə mükafatlandırılırlar. Ancaq təkəbbürlənib qısa dünya həyatını axirətdən üstün tutanlar dünyada da, axirətdə də əskikliklərdən, acizliklərdən, sıxıntılardan xilas ola bilməyəcəklər.

Cənab Adnan Oktarın Arab News'da yayımlanan məqaləsi:

http://www.arabnews.com/news/560931

© 2016 BU SAYT HARUN YƏHYANIN ƏSƏRLƏRİ ƏSASINDA HAZIRLANIB